top of page
Search
  • Writer's pictureBela

Život je predivan buket svega i svačega


Divna bića...rise and shine ! 🌞🌞🌞

Život je da se živi. Život nije da se misli. Prepustite kontrolu.

Naslonite se na vaše više ja i uživajte.

Kako vidite život?

Šarenilo.

Punoća.

Predivan buket svega i svačega.

Ne okrećite glavu, ne odbacujte ono što ima boju koja vam se ne sviđa.

To je samo vaš sud.

Rađa se iz vas, deo je vas, vaše je. Ako posložite drugačije, i boja će vam više prijati.


Sve je povezano… ali sve nije u harmoničnoj vezi.

Ulazite u harmoniju sa vašim najvišim emocijama, mislima, zaključcima.

Ovako se podiže vibracija.


Kako ulazite u harmoniju?

Uvek kroz vrata ljubavi i saosećanja.

Probajte danas da mantrate.

I verujte. Kako? Odlukom. Ta odluka je korak.

Ja Jesam. Hvala.

Ja Jesam. Hvala.


Ljubim vas,

Bela

9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page