top of page
Search
  • Writer's pictureBela

Životna energija


Količina životne energije koju imamo na raspolaganju u toku dana je ograničena.


Ukoliko je trošimo na one stvari koje nas ne zadovoljavaju ili na način gdje nismo poravnati sa onim što radimo, mi je trošimo i ne nadoknađujemo kroz osećaj radosti.

Kada smo umorni, mi nismo najbolja varijanta sebe.

Kada smo umorni naš um je zamagljen i tada...tada naše senke izlaze.


Mi tada ulazimo u program samoodržavanja na način suprotan od nama prirodnog načina.

Tada svi puštamo našeg unutrašnjeg narcisa na slobodu.

A svi ga imamo u nekoj meri.


Ljubim vas, Bela

32 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page