top of page
Search
  • Writer's pictureBela

Sve je vibracija


Dragi moji,

sve je vibracija, jel da?


Što znači sve vibrira određenom brzinom. Svaki molekul ima brzinu kojom vibrira u jedinici vremena i to zovemo frekvencija.


Mi živimo na divnoj ali nesvesnoj planeti Zemlji koja sada prolazi kroz proces ulaska u svest. Mi kao njena deca radimo isto.


Mi prolazimo kroz proces kada postajemo svesni da smo svi mi jedno i da su svi sistemi povezani. Biološki, društveni, politički...porodice…sve. Tek kada bez problema počnemo živeti tu istinu da smo mi svi jedno, kada to zaista razumemo ulazimo u prostor svesti. Postajemo svesne jedinke.


E sada, takođe znate da se slične frekvencije privlače. To znači da mi imamo odgovornost podizati i držati našu frekvenciju visoko, IAKO PERCIPIRAMO DA NAM JE NEŠTO PROBLEM, IZAZOV.

Zašto?

Zato što je to JEDINI način da sagledamo situaciju što sveobuhvatnije.

Kako ostajemo na visokoj frekvenciji? Zapamtimo da nije lično.

Šta god da se dešava nije lično.

Nije tu sa namerom da nas slomi, samo ukoliko je to za naše najviše dobro. Ali tada nas sigurno čeka bolja verzija nas samih.


Takođe to isto važi i za našu planetu Zemlju. I ona mora da podiže svoju frekvenciju, što ste primetili da se dešava. Zašto?

Zato da bi se poravnala sa frekvencijom svesnih planeta. Sa planetama Galaktičke federacije.

One predstavljaju planete koje su povezane u poverenju da rade za najviše dobro Univerzuma.

Naša majka Zemlja i mi se razvijamo zajedno, jer naš Izvor tako treba. Izvor želi da sve informacije, sva bića budu povezana (federacija) da bi on utrošio što manje energije u prikupljanju informacija.


E sada, ako želimo malo boje i romantike, ja znam da želim, možemo to tako sagledati da naša divna intergalaktička porodica želi da budemo zajedno i živimo u ljubavi (dobijam sliku ‘’kućice u preriji’’?).


Kako god želite, odgovor je uvek u razumevanju istine da je sve frekvencija i da mi moramo da prekalibrišemo našu izvornu, organsku frekvenciju.


Volim vas,

Bela


51 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page