top of page
Search
  • Writer's pictureBela

Svrha pokreće fokus


Danas sam u energiji Arhanđela Gabriel. Ona meni uvek ponudi pomoć kada radim sa svojom svrhom. Kada trebam ući duboko u sebe, kada sagledavam mnoge aspekte svog života.

Verovatno osećate, sada je taj period. Ovo je period kada zaista moramo ostati fokusirani i razvijati snagu volje. Zato, ja lično, sam morala prihvatiti da mi je fokus slaba tačka. Vredi dalje bežati od te činjenice? Meni ne. I u tom momentu kada sam to odlučila...stigao mi je tekst ispod.

Sve što radimo radimo sa svrhom. Sve.

Zato vredi videti da li aspekti nas podržavaju stvaranje uslova za ostvarivanje te svrhe.


"Svrha pokreće fokus. Međutim, ako ne možemo da se fokusiramo, veoma je teško pronaći našu svrhu. Ako ne mogu da ostanem fokusiran dovoljno dugo da održavam stanje samorefleksije dosledno tokom određenog vremenskog perioda, kako ću onda upoznati sebe? A ako ne mogu da upoznam sebe kako ću onda znati šta želim u životu?" Dandapani


Ljubim vas,

Bela

14 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page