top of page
Search
  • Writer's pictureBela

Shakti

Updated: Jan 18, 2022


Dragi moji,


kada ste u situaciji suprotnoj od onoga što zovemo zdravlje prestanite koristiti um da shvatite!


Tu je potrebna uzvišena mudrost vašeg tela, tu je Shakti potrebna.


Otvorite joj se u potpunosti.

Pričajte sa njom, osetite je.

Pratite je umom.


Ljubim vas,

Bela

26 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page