top of page
Search
  • Writer's pictureBela

Ja mogu menjati samo sebe


Sve je ciklično.

I sve je baš kako treba biti.

I mi svi imamo slobodu izbora.


Dragi moji, jedna od meni najtežih lekcija je ulazak i otkrivanje najdubljih dimenzija zakona koji ukazuje da ja mogu menjati samo sebe.

Samo sebe.


U mom radu i životu to znači da se moram pomiriti i razumeti i prihvatiti činjenicu da svaka osoba donosi odluku za sebe. Da svačije fizičko, mentalno, duhovno isceljenje zavisi u krajnjoj liniji samo od nje same.


Ja sam tu da pružim znanje, iskustvo, čak i energetsku podršku.

I to je moj deo timskog rada. Da li i u kolikoj meri osoba to želi prihvatiti zavisi od njene odluke.

I to je ok!


Ovaj svet je kreiran na balansu, povezanosti koji se kreće u ciklusima.

Dinamika je konstantna.

Sve se menja.

Svaki novi udah je nova šansa.


Poruka koju sam dobila danas za kolektiv je: ne postoji samo jedan način, pa zašto ne bi odabrali onaj koji je najveseliji?

Da, baš tako - udri "brigu" na veselje.


Šta god da je to što razrešavamo, jer sada je period razrešavanja, bitno je osvestiti iz koje energije radimo.

U velikoj većini slučajeva, težina koju donosimo u situaciju je ono što treba razrešiti. Ne sama situacija.


Često smo vođeni u beznađe da bi naučili da sagledavamo iz druge energije. Druga energija, mentalitet, stanje duha (zovite to kako želite) je presudno za našu percepciju.


Igrajte, igrajte se.

Sve je u redu.

Volite sebe, poštujte sebe, zabavljajte se.


Ljubim vas,

Bela

38 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page