top of page
Search
  • Writer's pictureBela

Koherentnost


Iz utrobe svemira stigla je poruka za kolektiv.


Ne odbacujte deo sebe.


Mi smo kompleksna kreacija, veoma slojevita sa izuzetnim alatima koji deluju i aktiviraju se na određenim frekvencijama.


Kada koristimo samo jedan od nama najviše poznata tri sloja - um, telo i emocije - mi izostavljamo važan sastojak u formuli za aktiviranje potencijala.


Zato je danas, i uvek, važno učiti povezivanje u koherentnu celinu.


To zahteva strpljenje.

Dajte sebi dar strpljivosti.

Verujte mi, disciplinovanim radom, to postaje lakše i brže.


U energetskom smislu biti koherentan znači da je protok životne energije u čakrama otvoren. To znači da je most između solarnog, srca i krunske jak i usklađen.

To znači rečnikom koji ne uključuje reč energija ono što želi naše biće, ono šta osećamo i radimo je u skladu. Balansu.

Izuzetno je bitno otvoriti se ka tome.


Kada ti elementi nisu u balansu, otvara se pukotina za prolaz naših niskofrekventnih programa. I krug se nastavlja.

I programi koji nisu za naše najviše dobro nastavljaju kreirati.


Dajte sebi sebe.

Budite koherentni.

U visokoj svesti, koja se postiže ovim stanjem, manifestacije su ubrzane.

Budite mudri u momentu.


Volim vas,

Bela

77 views2 comments

Recent Posts

See All
bottom of page