top of page
Search
  • Writer's pictureBela

Sve je UM


Sve je Um!

Ne ovo je um, ono je materija, ono je drvo...

SVE je um.

Sve što je kreirano životnom energijom.


Um kreira sve, zaista ga trebamo dovesti do majstorskog stadijuma.


Da li znate da sveštenici i praktičari istočnih religioznih pravaca provode većinu vremena u meditaciji i bivanju u momentu?

ONI znaju da je sve iluzija, kreacija uma, osim svjesti. Posmatrača.


Sve je ovo božanska komedija u kojoj glumimo svoje uloge.

Mjenjanjem percepcije mjenjamo sliku koja nam se materijalizuje u realnosti.

Zato treba jačati um.


A um se jača zavrtanjem rukava.

Fokus ode desno, vi ga vratite u centar.

Um hoće u dramu, vi ga vratite u mir.

Ego kaže "jadna ja", vi posmatrate i kažete a šta mogu naučiti iz ovoga?

Sve su ovo vještine koje se vežbaju.

Kao što vježbamo biti dekoncentrisani ceo život i super smo u tome. Majstori.


Bolesti, na bilo kom aspektu našeg bića, fizičkom, mentalnom, emocionalnom su "samo" blokade energije.

Način na koji percipiramo nešto dovodi do naše kontrakcije. Onog momenta kada utjelovite novu percepciju, izlječeni ste.


Kada radim sa ljudima ja nikada ne odradim energetski dio, bilo da je Reiki ili neka kosmička energija i kažem - doviđenja. To bi bilo kao da kirurg pusti pacijenta sa nezašivenom ranom da izađe iz operacione sale.

Prije, u toku i nakon svih energetskih tretmana treba raditi na menjanju svjesti.

I zapamtite... svjest je ustaljena u promjeni jedino nakon utelovljenja.

Samo onda.

Inače je samo pusta priča.


Ljubim vas,

Bela

12 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page