top of page

Da li vaš identitet radi za vaše najviše dobro 

„Vaš pravi posao je da otkrijete gde je vaša baza moći i da radite na tom usklađivanju svoje ličnosti, svojih poklona koje morate da date, sa pravim razlogom zašto ste ovde. Poravnajte svoju ličnost sa svojom svrhom i niko vas ne može dodirnuti.‘’ Oprah
 

Osobine vaše ličnosti (obrasci razmišljanja, osećanja i ponašanja) ne samo da menjaju vaš pogled na život, već́ menjaju i način na koji doživljavate stvarnost na poslu i način na koji se odnosite sa porodicom, prijateljima i romantičnim partnerima.
 

Svako ima slepe tačke (naš način razmišljanja koji nas sprečava da tačno vidimo stvari).
Možemo samo da težimo poboljšanju naše stvarnosti i pogleda na život.

 

A to zahteva svestan ulazak u otkrivanje novih, skrivenih delova sebe.
 

Ne postoji ispravna ili najbolja ličnost. Najbolja ponašanja su specifična za situaciju, tako da se nešto što je snaga u jednoj situaciji može pokazati kao slabost u drugoj.
 

Dakle, delovi ličnosti nisu slabosti, već́ treba proceniti doslednu zloupotrebu prednosti u određenim vrstama situacija.

Energetska razmena: 30 Eur / 3 sata

bottom of page