top of page
Search
  • Writer's pictureBela

Prvi hermetički zakon - Sve je um

Updated: Mar 15, 2022Univerzum funkcioniše po prirodnim zakonima.


Kada odvojimo vreme da razumemo ove zakone, možemo ih koristiti. Možemo ih iskoristiti.


Od samog početka civilizacije najmudrije od nas ujedinila je potraga za otkrivanjem ovih prirodnih zakona, kako bismo mogli da učimo od njih i da ih koristimo da iskusimo više sreće, smisla i kontrole nad našim životima. Ovi zakoni se mogu naći i u Smaragdnim pločama.


1. Princip mentalizma: Sve je um; Univerzum je Mentalan.


Ovaj prvi princip otelovljuje istinu da je „Sve um“. To znači da je sam Univerzum, na osnovnom i temeljnom nivou, Mentalan. Da su svi fenomeni života, materija i energija materijalnog univerzuma misli beskonačnog i univerzalnog, živog Uma.


Što znači da sve stvari dele vezu u činjenici da postoje unutar Uma „SVEGA“, kako se kaže, i stoga su sve podložne zakonima stvorenih stvari. Ovaj Mentalni Univerzum, eksperimenta radi, mogao bi se objasniti kao beskonačna inteligencija, inteligentno polje, pa čak i priroda same svesti. Stvaranje dijaloga misli, koji pleše sa mišlju.


Princip mentalizma objašnjava prirodu 'energije', 'moći' i 'materije' kao podređene Umu, kako se to pokazuje u nama samima i prožimajuću prirodu svih stvari.


Kada posmatrate sve što mislite, i stoga činite, kao interakciju misli sa mišlju, razvijate razumevanje prvog principa Mentalizma, koji vam omogućava da shvatite zakone Mentalnog univerzuma, koji su 7 hermetičkih principa, i primenite ih na svoje blagostanje i lični napredak.


Kao da koristite znanje o principu polariteta, koji je četvrti hermetički princip, da shvatite da su ljubav i mržnja istog intenziteta emocija, koji se razlikuju samo po stepenu. I kroz moć uma, može se prenositi sa jednog stepena na drugi, snagom objektivnog mišljenja i svesnog izbora. Dve emocije održavaju svoj intenzitet, samo se menjaju u stepenu kako bi odgovarale bilo kom ishodu i iskustvu koje najviše želite. Ovo je moguće po zakonu Mentalizma da utiče na druge zakone i sposobnost mentalnog nivoa da utiče na ono što se dešava na drugim planovima.


Ljubim vas, Bela

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page